Blog

Over ontwrichtende innovatie

 • Geschreven door Jan van den Baard
 • Hits: 1192

In 2013 gaf Clayton Christensen twee colleges over innovatie. Het eerste college gaat over zijn theorie van de ontwrichtende innovatie.

Het aardige van zijn college is dat hij scherp onderscheid maakt tussen de min of meer standaardvorm van innovatie, dat wil zeggen het productieproces / product van een organisatie wordt binnen die organisatie "verbeterd".  Als over innovatie wordt gesproken dan gaat het vaak om dergelijke processen.

Lees meer

Kwaliteit van ziekenhuiszorg

 • Geschreven door Paul Kleingeld
 • Hits: 2717

Van wie is eigenlijk het ziekenhuis? Van de ziekenhuisdokters of van de ziekenhuisdirecteuren? Het lijkt een wat rare vraag zo op het eerste gezicht. Toch zijn er proefschriften geschreven over die vraag. Proefschriften met als conclusie dat het eigenlijk nogal onduidelijk was.
In de afgelopen periode is de vraag wie er uiteindelijk de dienst uitmaakt in het ziekenhuis verrijkt met een derde kandidaat: de zorgverzekeraar.

Lees meer

Bevooroordeeld onderzoek

 • Geschreven door Paul Kleingeld
 • Hits: 2051

Wanneer je wilt weten wat de bevolking van een bepaald onderwerp vindt, dan voer je een opinieonderzoek uit. Of je laat dat doen.

Er zijn veel manieren om een opinieonderzoek uit te voeren. De uitkomsten van dergelijk onderzoek hangen af van de manier waarop het is opgezet en uitgevoerd.
Het is met de huidige technische middelen niet zo moeilijk en omslachtig meer om een dergelijk onderzoek te (laten) doen. Met die lagere drempel lijkt echter ook de kwaliteit van dergelijk onderzoek te dalen. Er is nogal wat slordig, slap en belachelijk onderzoek dat vooral voor de kick, voor de publiciteit wordt gedaan. Eén stapje verwijderd van propaganda voor de eigen voortreffelijkheid, het eigen gelijk of puur voor de sensatie.

Vandaag was op het nieuws en in de krant de uitslag van een onderzoek van de ANBO naar de opinies van ouderen over de stemcomputer.

Lees meer

Paradoxen van tevredenheidsonderzoek

 • Geschreven door Paul Kleingeld
 • Hits: 2503

wachtruimte
photo credit: vonKinder via photopin cc wachtruimte

De bedoeling van gezondheidszorg en van maatschappelijk dienstverlening is om de patiënt of cliënt te helpen. De diensten worden geleverd om gezondheid en de maatschappelijke omstandigheden van de klant te verbeteren. Degene die direct ervaart of dat geslaagd is, is de klant
Dus vraag je dan aan de klant of die tevreden is over de geleverde zorg, over de geleverde diensten. 
Wanneer je dat zorgvuldig en systematisch doet, en de antwoorden op je vragen goed in beeld brengt, dan verricht je tevredenheidsonderzoek.

Dat lijkt allemaal vanzelfsprekend en buitengewoon nuttig. Het gebeurt de laatste jaren steeds vaker. Een beetje ziekenhuis doet het tegenwoordig. Het is jammer dat dergelijk onderzoek zelden veel resultaat oplevert.
Hoe komt dat?
Dat komt doordat in bovenstaande gedachtenlijn een aantal tegenstrijdigheden en ongerijmdheden zitten: de paradoxen van tevredenheidsonderzoek.

We bespreken hier enkele van die paradoxen, en we geven aan waarom het beter moet.

Lees meer

Productiviteit en goede werkomstandigheden

 • Hits: 2385

snelheidDe afgelopen derig jaar is heel veel geld besteed aan ict. Kantoormensen hebben allemaal personal computers op de werkplek, terwijl buitenmedewerkes minstens per mobieltje en vaak ook nog met een laptop en via het internet aan de organisatie gekoppeld zijn. Grootschalige ict in de vorm van plannings-software al dan niet gekoppeld aan databases met informatie over klanten, voorraad en wat niet al laat ik dan nog even buiten beschouwing. Al die ict heeft nog steeds geen productiviteitsstijgingen opgeleverd!

Lees meer

Nutsbedrijf

 • Hits: 2800

nutsbedrijfSoms onthoudt je maar één ding uit een boek. Uit het boek De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie onthield ik een hele reeks van zaken. Het is het eerste en meest indringende boek van Paul Watzlawick dat in Nederland gepubliceerd werd. In dat boek introduceert hij de 'pragmatische paradox' voor een breed lezerspubliek. De opdracht 'wees eens meer spontaan' is een voorbeeld van zo'n paradox.
Door het succes van zijn eerste boek kwam er een reeks van verdere boeken van Watzlawick. Boeken die steeds leuker en steeds opervlakkiger werden. Een uitspraak van de Tweede Kamer maakte dat ik van de week moest terugdenken aan iets uit één van die latere boeken van Watzlawick: het frequentie=1 onderzoek.

Lees meer

Niet-constructieve kritiek op helpdesk

 • Hits: 2176

Onderzoek dat wij uitvoeren heeft altijd een constructief doel. Het is bedoeld minstens om praktisch bruikbaar te zijn, om een bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen.

Hierboven een beeldverslag van een actieonderzoek dat volgens de onderzoekers zelf welbewust het doel had om niet constructief te zijn.