Skip to main content

Creating Independent Quality Control in Health Care

| Paul Kleingeld | Blog
Barn Images

Onlangs bereikte ons het bericht dat de stichting Kwadraad haar deuren heeft gesloten. Kwadraad was een organisatie die bedoeld was om er voor te zorgen dat vanuit het perspectief van ggz-cliënten gekeken werd naar de kwaliteit van zorg in de geestelijke gezondheidszorg.
Deze sluiting van Kwadraad staat niet op zich: de beoordeling van zorgkwaliteit door patiënten/cliënten staat er niet bepaald florissant bij.

In de sector van de verpleeg- en bejaardenhuizen is kwaliteitsbeoordeling voor en door bewoners en cliënten al eerder opzij gezet. In de algemene ziekenhuizen en in de thuiszorg zijn initiatieven op dit vlak daarvoor al stilgevallen en stopgezet.
Voor zover ons bekend bestaan er alleen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap nog vitale activiteiten waarbij het perspectief van de cliënten van zorg voorop staat bij het beoordelen van de kwaliteit van de dienstverlening.
Ooit was dat anders! In de periode tussen 1990 en 1995 is vanuit de NPCF (de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) een breed onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma gerealiseerd op dit gebied.

De naam van dat programma waa: Met het oog op kwaliteit. Beoordeling, Bewaking, Verbetering van kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten/consumenten.
Een wijdlopige maar informatieve titel. Al zeg ik het zelf als de toenmalige initiator en uitvoerder van dat programma.

Vijftien jaar geleden werd dat programma succesvol afgesloten met een groot aantal werkende kwaliteits-systemen. Internationaal in het oog springend. Reden waarom er ooit door mij een Engelstalige beschrijving van het programma is gemaakt om mee te geven aan alweer een geïnteresseerde bezoeker uit het buitenland. (Het waren meestal toch gewoon dokters bleek als ze eenmaal op bezoek waren. Zelden een patiënt gezien.)

Ik kwam die tekst laatst weer op het spoor toen iemand mij vroeg of ik nog wat uit die tijd had voor een aantal Schotten die op dat vlak actief zijn: quality of care in the patients view is een hot issue in Edinburgh zo werd mij gemeld. Of ik daar nog wat van had.

Als u hier klikt dan kunt u het pdf-je van de tekst bekijken:

pdf Dutch quality assurance from the patients perspective.pdf