Skip to main content

GM mais

| Jan van den Baard | Blog
Barn Images

In het International Journal of Biological Sciences verscheen recentelijk het artikel A Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health , geschreven door Joël Spiroux de Vendômois, François Roullier, Dominique Cellier, en Gilles-Eric Séralini. Zij beschrijven een door hen verricht onderzoek naar de effecten van genetisch gemodificeerd mais (NK 602, MON 810 en MON 863) op ratten.

Bijzonder hierbij is dat de looptijd ervan 90 dagen bedroeg. Het blijkt dat de effecten van het eten van dergelijke mais afhankelijk zijn van de dosis en van de gender van de dieren. Over het algemeen bleken de statistisch significante effecten geconcentreerd te zijn in de nier- en leverfuncties, maar verschilden per soort mais. Bovendien zijn er dergelijke effecten geconstateerd in hart, bijnieren, milt en in bloedcellen. De onderzoekers constateren dat deze maissoorten toxisch lijken te zijn voor lever en nieren. Zij pleitten dan ook voor omvangrijker, lange termijn onderzoek.
Overigens bleek de studie ook om andere redenen interessant; de onderzoekers constateerden dat de oorspronkelijke klinische onderzoeken, o.a. verricht door Monsanto zelf, reeds statistisch significante effecten op nieren en leverfuncties te zien gaven.