• Start
  • kwaliteit van zorg

kwaliteit van zorg

Creating Independent Quality Control in Health Care

Onlangs bereikte ons het bericht dat de stichting Kwadraad haar deuren heeft gesloten. Kwadraad was een organisatie die bedoeld was om er voor te zorgen dat vanuit het perspectief van ggz-cliënten gekeken werd naar de kwaliteit van zorg in de geestelijke...

Kwaliteit van ziekenhuiszorg

Van wie is eigenlijk het ziekenhuis? Van de ziekenhuisdokters of van de ziekenhuisdirecteuren? Het lijkt een wat rare vraag zo op het eerste gezicht. Toch zijn er proefschriften geschreven over...

Objectieve zorgkwaliteit bestaat niet!

Op 23 dember 2010 bericht De Volkskrant over de kwaliteit van zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland. De krant publiceert sinds 2006 jaarlijks een landelijke ranglijst van verpleeg- en verzorgingshuizen die is gebaseerd op de kwaliteitsgegevens...

Paradoxen van tevredenheidsonderzoek

photo credit: vonKinder via photopin ccwachtruimte De bedoeling van gezondheidszorg en van maatschappelijk dienstverlening is om de patiënt of cliënt te helpen. De diensten worden geleverd om gezondheid en de maatschappelijke omstandigheden van de...