• Start
  • strategisch beleid

strategisch beleid

De poedel praat

In de week waarin Nederlandse politici in tergend traag tempo een soort keuze maakten tegen een soort kabinet, kwamen de memoires uit van de voormalige Britse premier Blair. In eigen land wel aangeduid als Phony Tony of Bliar. In de New York Times...

Nutsbedrijf

Soms onthoudt je maar één ding uit een boek. Uit het boek De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie onthield ik een hele reeks van zaken. Het is het eerste en meest indringende boek van Paul Watzlawick dat in Nederland gepubliceerd werd....

Over ontwrichtende innovatie

In 2013 gaf Clayton Christensen twee colleges over innovatie. Het eerste college gaat over zijn theorie van de ontwrichtende innovatie.Het aardige van zijn college is dat hij scherp onderscheid maakt tussen de min of meer standaardvorm van innovatie,...

Paradoxen van tevredenheidsonderzoek

photo credit: vonKinder via photopin ccwachtruimte De bedoeling van gezondheidszorg en van maatschappelijk dienstverlening is om de patiënt of cliënt te helpen. De diensten worden geleverd om gezondheid en de maatschappelijke omstandigheden van de...