Adviseren & Communiceren

Communicatie met achterban en stakeholders

Goede communicatie versterkt de betrokkenheid van uw achterban en van andere organisaties die belangrijk zijn voor u. Wij kunnen voor u campagnes opzetten en uitvoeren, online via de website en via email-marketing.
Daarnaast kunnen wij u helpen bij het opzetten en uitvoeren van contacten en bijeenkomsten met betrokken andere organisaties (stakeholders), om zo uw verhaal en hun verhaal op elkaar af te stemmen, en elkaars netwerk te verstevigen en uit te breiden.

Adviseren

Management advies is bij ons gericht op het ondersteunen van het management: organisaties helpen om klaar te staan voor veranderingen, en daar ook op eigen noemer invulling aan te geven. Op basis van een organisatie-beoordeling leveren wij aanbevelingen voor verbetering van organisatiestructuren, werkprocessen, bestuur- en beleidspraktijken.

Training

Workshops op maat kunnen effectief ingezet worden in de eerste en in de afsluitende fase van beleidsvorming. Zij zijn geschikt om snel en gericht gezamenlijk gedeelde oplossingen in beeld te brengen.

© 2022 stichting Lighthouse