Onderzoek en beoordeling

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Wij doen marktonderzoek en onderzoek bij andere partijen die bij uw organisatie betrokken zijn ('stakeholders'). Dat doen wij om in kaart te brengen hoe er naar uw organisatie wordt gekeken, om uw effectiviteit te bepalen, uw hulpbronnen in kaart te brengen, en om tekorten in het aanbod aan diensten en mogelijkheden voor nieuw aanbod op te sporen. Wij gebruiken hierbij interviews, focusgroepen, online enquêtes, directe observatie en actieonderzoek.

Inventarisatie van voorbeeldige praktijken

Leren van de beste en meest in aanzien staande praktijken is een onmisbare bouwsteen bij het ontwerpen van een effectief strategisch beleid, en het omzetten van beleid naar uw praktijk. Wij verzamelen bruikbare informatie over voorbeeld praktijken door literatuuronderzoek, observaties ter plekke, en interviews met personen uit in kaart gebrachte voorbeeld praktijken.

Beleids-analyse en analyse van financierings stromen

Deze analyses zijn behulpzaam bij het beoordelen van mogelijke praktijk oplossingen en onderbouwen de planning van initiatieven. Wij hanteren hierbij analyse van openbare informatie en van gestructureerde interviews met sleutel informanten.

© 2022 stichting Lighthouse