Wat en wie is Onderzoekspraktijk Lighthouse

Wat

We realiseren projecten op het gebied van:

Wie

Onderzoekspraktijk Lighthouse is een stichting die is opgericht in 1987. In Onderzoekspraktijk Lighthouse werken meerdere ervaren onderzoekers en ontwikkelaars samen. Lighthouse werkt niet commercieel en is ongebonden.

Hoe

Samen met u formuleren wij een duidelijke opdracht. Indien nodig stellen wij op basis van een korte studie een onderzoeksontwerp op. Op grond daarvan maken wij een offerte. Daarin staat de samenstelling van het onderzoeks- c.q. adviesteam, een werkschema en de tijdsplanning van het onderzoek. Bent u daarmee akkoord dan gaan wij aan de slag. Hierbij zullen wij u regelmatig over de voortgang informeren en raadplegen. Zo ontstaat op overzichtelijke wijze het eindproduct dat u bij de opdrachtverlening voor ogen stond.

Opdrachten worden afgesloten met een schriftelijke rapportage aan de opdrachtgever(s). Bij grotere projecten rapporteren wij ook tussentijds. Indien gewenst zetten wij voor u deze rapportage vervolgens om in een verzorgde publicatie in boek- of brochurevorm.

Werkzaamheden worden uitgevoerd door gekwalificeerde project-medewerk(st)ers met ruime ervaring op het gebied van onderzoek, training en advies binnen het werkgebied van Lighthouse. Per project formeren wij in samenspraak met u een team.