Wat, wie en hoe is Onderzoekspraktijk Lighthouse

Wat

Wij realiseren projecten op het gebied van:

 • Onderzoek en beoordeling

 • (online) Communicatie

Onderwerpen van door ons uitgevoerde projecten
 • inhoudelijk en praktisch voorbereiden en uitvoeren van een workshop Waarom tevredenheidsonderzoek in de Wmo niet werkt;
 • beoordeling van de kwaliteit van bestaande zorgverlening in een ggz-instelling en identificeren van relevante en haalbare verbeterpunten;
 • ontwerp en realisatie van een online checklist Is de Wmo iets voor mij? voor mensen met fybromyalgie;
 • realisatie van engelstallig vragenlijst-onderzoek over "restraint" voor een internationale organisatie;
 • ontwerp en realisatie van websites;
 • ordenen en analyseren van uit onderzoek verkregen gegevens;
 • inventariseren en rapporteren over best practices bij vergelijkbare organisaties binnen en buiten Nederland;
 • advies over beter toegankelijk maken van in de vereniging voorhanden ervaringsverhalen;
 • maken van een handleiding zorginnovatie, inclusief praktische hulpmiddelen bij het identificeren en ontwikkelen van innovatieve projecten;
 • begeleiden van medewerkers bij de overgang van experimentele naar structurele toepassing van nieuwe dienstverlening;
 • in kaart brengen van de mogelijkheden om praktijkkwesties en -vragen via onderzoek aan te pakken;
 • advisering over de beste wijze van opdrachtverlening aan onderzoekers,
 • assistentie bij het inplanten van de opbrengsten van het verrichte onderzoek in de eigen organisatie van de opdrachtgever.

Wie

Onderzoekspraktijk Lighthouse is een stichting die is opgericht in 1987. In Onderzoekspraktijk Lighthouse werken meerdere ervaren onderzoekers en ontwikkelaars samen. Lighthouse werkt niet commercieel en is ongebonden.

Hoe

Samen met u formuleren wij een duidelijke opdracht. Indien nodig stellen wij op basis van een korte studie een onderzoeksontwerp op. Op grond daarvan maken wij een offerte. Daarin staat de samenstelling van het onderzoeks- c.q. adviesteam, een werkschema en de tijdsplanning van het onderzoek. Bent u daarmee akkoord dan gaan wij aan de slag. Hierbij zullen wij u regelmatig over de voortgang informeren en raadplegen. Zo ontstaat op overzichtelijke wijze het eindproduct dat u bij de opdrachtverlening voor ogen stond.

Opdrachten worden afgesloten met een schriftelijke rapportage aan de opdrachtgever(s). Bij grotere projecten rapporteren wij ook tussentijds. Indien gewenst zetten wij voor u deze rapportage vervolgens om in een verzorgde publicatie in boek- of brochurevorm.

Werkzaamheden worden uitgevoerd door gekwalificeerde project-medewerk(st)ers met ruime ervaring op het gebied van onderzoek, training en advies binnen het werkgebied van Lighthouse. Per project formeren wij in samenspraak met u een team.

© 2022 stichting Lighthouse