Welkom bij Onderzoekspraktijk Lighthouse

Onderzoekspraktijk Lighthouse werkt voor opdrachtgevers op het gebied van de dienstverlening. Wij helpen besturen en organisaties bij het verbeteren van hun werk. Communicatie en beleid zijn onze thema's.
In dat kader onderzoeken wij de ervaringen en opinies van uw achterban, helpen wij u bij het maken en doorvoeren van stategische beleidskeuzes, en doen onderzoek naar de kwaliteit van uw dienstverlening.
Ons werk levert praktisch resultaat op.
© 2022 stichting Lighthouse